Ceza Hukuku Temel Mevzuatı

T.C. ANAYASASI

Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği…

KANUNU OKU
TÜRK CEZA KANUNU

Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel…

KANUNU OKU
CEZA MAHKEMESİ KANUNU

Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. Bu Kanunun uygulanmasında; a) Şüpheli: Soruşturma…

KANUNU OKU
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

Bu Kanunun amacı, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet

KANUNU OKU

Haklarınızı Biliyormusunuz?
CEZA HUKUKU HİZMETLERİ

Kazanır Hukuk Bürosu kurulduğu günden itibaren ulusal ve uluslararası alanda; müvekkil ile bire bir iletişimi, bilgilendirme konusunda hassasiyeti, en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen kadrosuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarını hukukun çizdiği sınırlar içerisinde, mesleğin gerektirdiği etik kurallara bağlı kalarak gerçekleştirmeye devam edecektir.

KAZANIR HUKUK BÜROSU

Herkes için
Adalet

Kazanır Hukuk Bürosu; Av. Ahmet KARATAŞ yönetiminde İstanbul merkezli olarak kurulmuş CEZA HUKUKU bürosudur.

Hakkımızda

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu'nda ve farklı kanunlarda tanımlanan cezai hükümler temelinde suç tanımlanmış bir fiilin işlenmesi temelinde, öncelikle suç mahallinin bağlı olduğu adliyenin Başsavcılığınca soruşturma dosyası açılmaktadır. Bu süreçte, dosya konusu suç ile ilgili olarak deliller toplanmakta ve tanık ifadeleri alınmaktadır. Bu sürecin tamamlanması akabinde ise Savcılık yeterli delile ulaşıldığını düşünür ve suçu sabit görürse şüpheli hakkında İddianame düzenleyerek ilgili mahkemesine göndermektedir. Bu mahkeme suçun niteliğine göre Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi olmaktadır. Açılmış olan bir savcılık dosyasının müşteki (suçtan zarar gören) ve şüpheli taraf olmak üzere iki tarafı bulunmaktadır. Kazanır Hukuk Büromuzca ceza hukukunun tüm alanlarında, gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafii olarak dava takibi hizmeti verilmektedir.

İLETİŞİM